Huisregels

Toegang wordt verleend vanaf 18 jaar
Bij twijfel, kan er naar uw legitimatie gevraagd worden.

Wapens, drugs en alcohol zijn verboden.
Het is verboden wapens, drugs en/of alcohol mee te nemen, te gebruiken en/of te  verhandelen.

Geen toegang wanneer u onder invloed bent

Wij behouden ons het recht de toegang te weigeren wanneer men onder invloed  van alcohol of andere verdovende middelen is.

Toegang tot maximaal 3 personen tegelijk

Wij doen ons uiterste best om onze gasten discretie te bieden. Soms zit er iemand op een dame in de voorstelkamer te wachten, daardoor zijn wij soms genoodzaakt u in één van de kamers aan de dames voor te stellen.  Nooit meer dan 3 personen,kunnen tegelijk het pand betreden.

Het is verboden te fotograferen of filmen

Het is verboden foto/film opnames te maken met telefoons of andere opname-apparatuur. Wanneer u deze regel overtreedt, zijn wij genoodzaakt  de opname-apparatuur in beslag te nemen en de politie in te schakelen.

Wij tolereren geen agressief gedrag

Bij respectloos en/of agressief gedrag jegens een ieder ander in ons pand, zullen wij de politie inschakelen.